Honda daklak A01
Nhân hòa
M01

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 24/12/2017 đến ngày 31/12/2017 và bổ sung từ ngày 20/12/2017 đến ngày 23/12/2017

13:41 | 17/12/2017

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo bổ sung lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, từ ngày 20/12/2017 đến ngày 23/12/2017 ...

... phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau: 

Ngày

Thời gian

mất điện

Khu vực mất điện

20/12/17

Khu vực huyện Ea H’Leo

07g15-16g00

xã EaKhal, EaTir, 1 phần TT EaĐrăng  (khối 6,7, 10, 11), Công ty TNHH chế biến cao su Rạng Đông, Công ty cao su EaH'Leo

07g15-07g45 & 15g30-16g00

Khối 10,  12 - TT EaĐrăng,  Công ty cao su EaH'Leo

21/12/17

 

Khu vực huyện Krông Pắc

06g30-16g00

Các thôn 7, 8, 9. 10  Xã Ea Kly, Thôn Cao Bằng xã Vụ Bổn. Thăng Quí,  Lò gạch Ông Nguyễn Thái Thụy xã Vụ Bổn Huyện Krông Păc

Khu vực huyện M’Đrắc

05g30-16g00

Xã EaRiêng; Xã Cư Róa; Xã Ea Trang; Xã Ea M’Lây; Xã Ea M’Đoal –Thôn Ea Krông; Sông chò; Thôn E’Krông; Thôn 6, 7– Xã CưSan;

05g30-11g00

Đài Truyền Thanh M’Drăk - Thị Trấn M’Drăk; Khối 8 - thị Trấn M’Drăk; Bệnh Viện Huyện M’Drăk - Thị Trấn M’Drăk; Thôn 4; Buôn M’lốk; Buôn Hoang; Buôn Bích; Buôn Glăn; Buôn Bích; Buôn Um - Xã Krông Jin;  Thôn 9; Thôn 10 - Xã CưSan; Xã Krông Á; Xã Ealai; Xã CưPrao

Khu vực huyện Krông Bông

05g30-16g00

Buôn Cư Đhiăt - Xã Cư Đ’răm, huyện Krông Bông.

22/12/17

Khu vực huyện M’Đrắc

06g30-16g00

Đài Truyền Thanh M’Drăk - Thị Trấn M’Drăk; Khối 8 - thị Trấn M’Drăk; Bệnh Viện Huyện M’Drăk - Thị Trấn M’Drăk; Thôn 4; Buôn M’lốk; Buôn Hoang; Buôn Bích; Buôn Glăn; Buôn Bích; Buôn Um - Xã Krông Jin;  Thôn 9; Thôn 10 - Xã CưSan; Xã Krông Á; Xã Ealai; Xã CưPrao

23/12/17

Khu vực huyện M’Đrắc

06g30-16g00

 -Xã EaRiêng; Xã Cư Róa; Xã Ea Trang; Xã Ea M’Lây; Xã Ea M’Đoal; Thôn Ea Krông; Sông chò; Thôn E’Krông; Thôn 6, 7; - Xã CưSan

Khu vực huyện Krông Bông

06g30-16g00

Buôn Cư Đhiăt - Xã Cư Đ’răm, huyện Krông Bông.

 
Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, từ ngày 24/12/2017 đến ngày 31/12/2017 phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau:
 

Ngày

Thời gian

mất điện

Khu vực mất điện

26/12/17

I/ Khu vực huyện Krông Pắc

07g15-16g15

Dọc quốc lộ 26 từ trụ sở Công ty Cà phê Thắng Lợi đến Km19, khu vực hồ Ea Nhái, đội Quyết Thắng, đội 17, đội 19/5, 1/5 Công ty cà phê Thắng lợi xã Hòa Đông.

07g15-07g45 & 15g30-16g00

Các Buôn: Pôk, Ea kty, Yế, Đrao; Thôn Tân Đức,  Các thôn Tân Quảng, Buôn Kwaís xã Ea Kênh; xã Ea Knuêck. Thôn Liên Cơ, đội 15/2, Đội 17, đội Quyết Thắng, Đội 1/5, đội 19/5, Thôn Liên Cơ, đội 30/4 công ty Café Thắng Lợi. xã Hòa Đông

26/12/17

III/ Khu vực huyện M’Đrắc

06g30-15g30

 Đài Truyền Thanh M’Drăk - Thị Trấn M’Drăk; Khối 8 - thị Trấn M’Drăk; Bệnh Viện Huyện M’Drăk - Thị Trấn M’Drăk; Thôn 4; Buôn M’lốc B; Buôn Hoang; Buôn Bích; Buôn Glăn; Buôn Um - Xã Krông Jin;  Xã Krông Á; Thôn 9; Thôn 10 - Xã Cư San - Huyện M’Drăk.

06g30-07g00 & 15g00-15g30

Buôn Bích- Xã Krông Jin;  Xã Krông Á; Xã Ealai; Xã CưPrao.

II/ Khu vực huyện Ea H’Leo

07g30-16g00

Xã EaHiao, Thôn 4 xã EaSol

07g30-08g00 & 15g30-16g00

Các xã ĐliêYang, EaSol (trừ thôn 4)

27/12/17

I/ Khu vực huyện M’Đrắc

06g30-15g30

-Xã EaRiêng; Xã Cư Róa;  Xã Ea M’Lây; Xã Ea M’Đoal C1661

06g30-07g00 & 15g00-15g30

Xã Ea Trang – Huyện M’Drăk; Thôn Ea Krông; Thôn Sông chò - Xã Cư San; Thôn 7 - Xã Cư San; Thôn 6 – Xã CưSan

I/ Khu vực huyện Krông Bông

06g30-07g00 & 15g00-15g30

Buôn Cư Đhiăt - Xã Cư Đ’răm - Huyện Krông Bông.

II/ Khu vực Thị xã Buôn Hồ

06g00-07g30 & 14g30-16g00

Trường PTTH Huỳnh Thúc Kháng; Công ty cấp thoát nước - phường Thống Nhất; TDP Hợp Thành - phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ.

06g00-16g00

Mỏ đá Việt Hà; Mỏ đá Thạch Nguyên An; Buôn Đlung 1A, Buôn Đlung 1B - phường Thống Nhất; Thôn 1, 2, Buôn Lung 2, Buôn Xê-Đăng - xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ.

06g30-07g00 &07g00-07g30 &14g30-15g00 & 15g30-16g00

TDP Đạt Hiếu 4, phường Đạt Hiếu; TDP 7, 10 - phường An Bình; TDP Tân Hà 4 - phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ. Trạm bơm tưới Tân Hà 3  (T251H)

III/ Khu vực huyện Cư Kuin

06g30-16g00

Công ty TNHH cà phê Ngon, trạm bơm tưới lô cà phê 4, 5, 6 xã Dray Bhăng; Trại chăn  nuôi ông Đức, ông Hiệp xã Ea Tiêu

28/12/17

I/ Khu vực huyện M’Đrắc

06g30-16g00

Buôn Um – Xã KrôngJin; Xã Krông Á; Thôn 9; Thôn 10 - Xã CưSan

06g30-07g00 & 15g30-16g00

Đài Truyền Thanh M’Drăk - Thị Trấn M’Drăk; Khối 8 - thị Trấn M’Drăk; Bệnh Viện Huyện M’Drăk - Thị Trấn M’Drăk; Thôn 4; Buôn M’lốk; Buôn Hoang; Buôn Bích; Buôn Glăn; Buôn Bích- Xã Krông Jin;  Xã Ealai; Xã CưPrao

II/ Khu vực huyện Ea Kar

06g15-16g00

Thôn 2, 3, 7, Thanh Phong, Hàm Long, Suối Cát, Hạ Điền, Trung Hòa, Cao Sơn, thôn Thanh Xuân, Thanh Ba - xã Xuân Phú; thôn Thanh Bình, Thanh Sơn - xã Ea Sar

06g15-06g45 & 15g30-16g00

UBND xã Xuân Phú, Thôn Tân Tiến, Buôn Krơroa - xã Cư Huê khối 4, 7, 8, 9, Buôn Thung -TT EaKar

III/ Khu vực huyện Krông Búk

06g15-16g00

Xã Tân Lập, huyện Krông Buk  (trừ thôn Tân Hoà)

III/ Khu vực huyện Krông Năng

06g15-07g00 & 15g15-16g00

Xã Ea Hồ, Phú Lộc, thị trấn Krông Năng, xã Tam Giang, Ea Buk, Ea Tam, Cư Klông. xã Ea Đah, Phú Xuân

29/12/17

I/ Khu vực Thị xã Buôn Hồ

06g00-07g30 & 14g30-16g00

TDP 6 - phường Thiện An, TDP Tân Hà 1, 3 - phường Thống Nhất, TDP Âu Mỹ 1, TDP 2, TDP 4, Khu vực 12 tháng 3 - Phường Đoàn Kết; TDP Nhơn Bình - phường An Bình, TDP Tân Hà 2; Công ty Cấp thoát nước; Trạm bơm tưới -  phường Thống Nhất - thị xã Buôn Hồ.

29/12/17

06g30-07g00 &07g00-07g30 &14g30-15g00 & 15g30-16g00

Phường Đạt Hiếu ; TDP 3 - phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ. Chợ Buôn Hồ; Khách sạn Buôn Hồ; TDP3 - phường An Bình, thị xã Buôn Hồ. Công ty cà phê Buôn Hồ; Phường An Lạc  (Khu vực Ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Trần Hưng Đạo đến cầu Rô-Si), các thôn: Tân Thịnh, Tân Hoà, Tân Lập, Tân Tiến, xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ; xã Tân Lập, huyện Krông Buk.. UBND thị xã Buôn Hồ; Công ty Cấp thoát nước; Bệnh viện Đa Khoa thị xã Buôn Hồ; Ban chỉ huy quân sự thị xã Buôn Hồ; Công ty TNHH SX TM và DV Trung Khoa; xã Ea Đrông; phường Thiện An; phường Đoàn Kết; TDP 7 - phường An Bình; Buôn Trinh 2, phường An Lạc; TDP - Tân Hà 1, 2, 3 - phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ. Thôn Đông Xuân, xã Ea Blang, TDP 2, 4, Đồng Tiến - phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ.

II/ Khu vực huyện M’Đrắc

06g00-07g30 & 14g30-16g00

Trạm BTS KV3 - Thôn 19 - Xã Ea Riêng; Thôn 9 - Xã Cư Róa – Huyện M’Drăk; Xã Ea M’Đoal

06g30-07g00 & 15g00-16g00

Xã EaRiêng (Thôn 19); Xã Cư Róa (trừ thôn 9); Xã Ea Trang; Xã Ea M’Lây;  Thôn Ea Krông; Sông chò; Thôn E’Krông; Thôn 6, 7 – Xã CưSan

II/ Khu vực huyện Krông Bông

06g30-07g00 & 15g00-16g00

Buôn Cư Đhiăt - Xã Cư Đ’răm, huyện Krông Bông.

30/12/17

I/ Khu vực huyện Ea Kar

07g30-16g00

Xã Cư Yang; Xã Cư Bông; xã Cưprông; xã Eapal;  thôn 1A, 1B, 2A, 2B, 3 - xã Eaô; thôn 5, 6, 22, 23, Easinh 2; Khối 6A, 6B, 7, 9, 14 -TT Ea Knốp

07g30-08g00 & 15g30-16g00

Thôn 1, 14, Hữu Nghị -xã Eađar, Xã Easô; Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Buôn Easar- Xã Easar, Xã Easô, TT Ea Knốp

II/ Khu vực huyện M’Đrắc

06g30-07g00 & 15g30-16g00

Đài Truyền Thanh M’Drăk - Thị Trấn M’Drăk; Khối 8 - thị Trấn M’Drăk; Bệnh Viện Huyện M’Drăk - Thị Trấn M’Drăk; Thôn 4; Buôn M’lốk; Buôn Hoang; Buôn Bích; Buôn Glăn; Buôn Bích- Xã Krông Jin;  Xã Ealai; Xã CưPrao

6g30-16g00

Thôn 3; Thôn 4; Thôn 8 - Xã Ea lai; Xã CưPrao

Ghi chú: Trên đây là dự kiến lịch tạm ngừng cấp điện của Công ty Điện lực ĐăkLăk từ ngày 17/12 đến 23/12/2017. Trong quá trình triển khai thực hiện, thời gian đóng cắt điện có thể không chính xác như đã thông báo, rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Đề biết thêm thông tin về lịch cúp điện cũng như các vấn đề có liên quan, đề nghị quý Khách hàng liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng – Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (điện thoại: 19001909

  Điện lực Đắk Lắk

  CÁC TIN KHÁC

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ