Honda Daklak T6
Nhân hòa
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

Trên 4.500 tỷ đồng đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

15:01 | 17/12/2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng kinh phí đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn năm 2018 trên 4.500 tỷ đồng.

Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp theo cơ chế, chính sách của Trung ương là 312,5 tỷ đồng; vốn lông ghép các nguôn ngân sách nhà nước khác khoảng 984 tỷ đồng; vốn thu hút, kêu gọi đầu tư khoảng 3.218 tỷ đồng.

Phòng học Trường Mầm non xã Ia J'lơi (Ea Súp) trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Ảnh minh họa

Từ nguồn vốn đầu tư này đã thực hiện các dự án: định canh, định cư; thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; chương trình an ninh Quốc gia trên các địa bàn trọng điểm…  góp phần phát triển hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Lê Hương

  nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   Hyundai daklak - Tháng 5
   Shopee - A06
   C6
   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ