A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Bộ GDĐT chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2024-2025

11:19 | 19/05/2024

Bộ GDĐT đề nghị các địa phương, cơ quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về các khoản thu của cơ sở giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học.

Trước thời điểm năm học 2023-2024 kết thúc, Bộ GDĐT ban hành Công văn 2179/ BGDĐT-KHTC gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024-2025.

Đối với học phí năm học 2024-2025, Bộ GDĐT yêu cầu thực hiện mức thu học phí theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Bộ GDĐT cũng đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định tại Chương IV Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Trong đó quy định, từ năm học 2024 - 2025 đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi tại khoản 6 Điều 15 Nghị định số 81 được miễn học phí (được hưởng từ ngày 1/9/2024).

Đặc biệt, Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học…

Đối với giá sách giáo khoa, vật tư thiết bị giáo dục, Bộ GDĐT cho biết, theo Luật Giá 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024) quy định sách giáo khoa thuộc danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá và Bộ GDĐT định giá tối đa.

Hiện nay, Bộ GDĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7.

Từ nay đến thời điểm trước ngày 1/7, việc quản lý giá sách giáo khoa tiếp tục thực hiện Theo Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Bộ GDĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở ban ngành có liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch.

Nguyễn Hoài

Bài viết gốc: https://daidoanket.vn/bo-gddt-chan-chinh-cac-khoan-thu-dau-nam-hoc-2024-2025-10280242.html

  Nguồn: daiđoanket.vn

  BÌNH LUẬN

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ