Hồng An Tuyển dụng
Nhân hòa
Kiến Trúc Mới M01

Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk năm 2014

10:09 | 14/08/2014

Quyết định Số: 41/2013/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk "V/v Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh năm 2014"

Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk năm 2013

10:19 | 23/02/2013

Quy định Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk năm 2012

09:53 | 10/01/2013

Nghị quyết về khung giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh năm 2012

M3
ĐỐI TÁC
Lên đầu trang Đặt làm trang chủ