Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 04/10/2015 đến ngày 10/10/2015

15:03 | 30/09/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 04/10/2015 đến ngày 10/10/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 27/9/2015 đến ngày 03/10/2015

10:11 | 20/09/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 27/9/2015 đến ngày 03/10/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 20/9/2015 đến ngày 26/9/2015

10:05 | 19/09/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 20/9/2015 đến ngày 26/9/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 13/9/2015 đến ngày 19/9/2015

08:46 | 09/09/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 13/9/2015 đến ngày 19/9/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 06/9/2015 đến ngày 12/9/2015

08:41 | 06/09/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 06/9/2015 đến ngày 12/9/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 30/8/2015 đến ngày 05/9/2015

08:50 | 27/08/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 30/8/2015 đến ngày 05/9/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 23/8/2015 đến ngày 29/8/2015

08:34 | 15/08/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 23/8/2015 đến ngày 29/8/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 16/8/2015 đến ngày 22/8/2015

08:27 | 15/08/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 16/8/2015 đến ngày 22/8/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 09/8/2015 đến ngày 15/8/2015

09:07 | 06/08/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 09/8/2015 đến ngày 15/8/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 02/8/2015 đến ngày 08/8/2015

08:19 | 30/07/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 02/8/2015 đến ngày 08/8/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 26/7/2015 đến ngày 01/8/2015

08:11 | 25/07/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 26/7/2015 đến ngày 01/8/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 19/7/2015 đến ngày 25/7/2015

14:48 | 13/07/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 19/7/2015 đến ngày 25/7/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 12/7/2015 đến ngày 18/7/2015

14:29 | 12/07/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 12/7/2015 đến ngày 18/7/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 05/7/2015 đến ngày 11/7/2015

14:18 | 05/07/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 05/7/2015 đến ngày 11/7/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 28/6/2015 đến ngày 04/7/2015

08:23 | 25/06/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 28/6/2015 đến ngày 04/7/2015

Xem trang sau

LHQC 180-300
ĐỐI TÁC
Lên đầu trang Đặt làm trang chủ