Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 22/5/2016 đến ngày 28/5/2016

15:03 | 22/05/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 22/5/2016 đến ngày 28/5/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 29/5/2016 đến ngày 04/6/2016

15:16 | 23/05/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 29/5/2016 đến ngày 04/6/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 15/5/2016 đến ngày 22/5/2016

14:24 | 16/05/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 15/5/2016 đến ngày 22/5/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 08/5/2016 đến ngày 14/5/2016

15:02 | 04/05/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 08/5/2016 đến ngày 14/5/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 01/5/2016 đến ngày 07/5/2016

16:05 | 27/04/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 01/5/2016 đến ngày 07/5/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 24/4/2016 đến ngày 30/4/2016

10:36 | 18/04/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 24/4/2016 đến ngày 30/4/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 17/4/2016 đến ngày 23/4/2016

10:03 | 17/04/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 17/4/2016 đến ngày 23/4/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 10/4/2016 đến ngày 16/4/2016

10:30 | 01/04/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 10/4/2016 đến ngày 16/4/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 03/4/2016 đến ngày 09/4/2016

09:58 | 01/04/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 03/4/2016 đến ngày 09/4/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 27/3/2016 đến ngày 02/4/2016

10:03 | 27/03/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 27/3/2016 đến ngày 02/4/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 20/3/2016 đến ngày 26/3/2016

08:10 | 22/03/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 20/3/2016 đến ngày 26/3/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 13/3/2016 đến ngày 19/3/2016

16:39 | 13/03/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 13/3/2016 đến ngày 19/3/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 06/03/2016 đến ngày 12/03/2016

08:27 | 03/03/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 06/03/2016 đến ngày 12/03/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 28/02/2016 đến ngày 05/03/2016

09:22 | 22/02/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 28/02/2016 đến ngày 05/03/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 15/02/2016 đến ngày 27/02/2016

08:26 | 15/02/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 15/02/2016 đến ngày 27/02/2016

Xem trang sau

LHQC 180-300
ĐỐI TÁC
Lên đầu trang Đặt làm trang chủ
phim hay, tai facebook, phim thuyet minh, phim an do