Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 07/02/2016 đến ngày 13/02/2016

07:28 | 01/02/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo không tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 07/02/2016 đến ngày 13/02/2016 để phục vụ Tết nguyên đán năm 2016.

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 31/01/2016 đến ngày 04/02/2016

14:01 | 31/01/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 31/01/2016 đến ngày 04/02/2016

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 24/01/2016 đến ngày 30/01/2016

07:14 | 22/01/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 24/01/2016 đến ngày 30/01/2016

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 17/01/2016 đến ngày 23/01/2016

06:27 | 18/01/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 17/01/2016 đến ngày 23/01/2016

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 10/01/2016 đến ngày 16/01/2016

08:11 | 03/01/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 10/01/2016 đến ngày 16/01/2016

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 03/01/2016 đến ngày 09/01/2016

08:08 | 03/01/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 03/01/2016 đến ngày 09/01/2016

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 20/12/2015 đến ngày 26/12/2015

10:17 | 20/12/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 20/12/2015 đến ngày 26/12/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 27/12/2015 đến ngày 02/01/2016

07:23 | 20/12/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 27/12/2015 đến ngày 02/01/2016

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 13/12/2015 đến ngày 19/12/2015

08:06 | 08/12/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 13/12/2015 đến ngày 19/12/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 06/12/2015 đến ngày 12/12/2015

13:10 | 29/11/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 06/12/2015 đến ngày 12/12/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 29/11/2015 đến ngày 05/12/2015

07:01 | 22/11/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 29/11/2015 đến ngày 05/12/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 22/11/2015 đến ngày 28/11/2015

07:55 | 16/11/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 22/11/2015 đến ngày 28/11/2015.

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 15/11/2015 đến ngày 21/11/2015

13:50 | 06/11/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 15/11/2015 đến ngày 21/11/2015.

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 08/11/2015 đến ngày 14/11/2015

14:21 | 30/10/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 08/11/2015 đến ngày 14/11/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 01/11/2015 đến ngày 07/11/2015

09:16 | 30/10/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 01/11/2015 đến ngày 07/11/2015

Xem trang sau

LHQC 180-300
2016
2016-1
ĐỐI TÁC
Lên đầu trang Đặt làm trang chủ
phim hay, tai facebook, phim thuyet minh, phim an do