Lịch cúp điện từ ngày 20/04/2014 đến ngày 26/04/2014

09:18 | 12/04/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 20/04/2014 đến ngày 26/04/2014...

Lịch cúp điện từ ngày 13/04/2014 đến ngày 19/04/2014

08:57 | 08/04/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 13/04/2014 đến ngày 19/04/2014 ...

Lịch cúp điện từ ngày 30/03/2014 đến ngày 05/04/2014

14:15 | 31/03/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 30/03/2014 đến ngày 05/04/2014...

Lịch cúp điện từ ngày 23/03/2014 đến ngày 29/03/2014

16:08 | 14/03/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 23/03/2014 đến ngày 29/03/2014...

Lịch cúp điện từ ngày 16/03/2014 đến ngày 22/03/2014

10:10 | 13/03/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 16/03/2014 đến ngày 22/03/2014

Lịch cúp điện từ ngày 09/03/2014 đến ngày 15/03/2014

09:39 | 01/03/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 09/03/2014 đến ngày 15/03/2014

Lịch cúp điện từ ngày 02/03/2014 đến ngày 08/03/2014

14:54 | 21/02/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 02/03/2014 đến ngày 08/03/2014

Lịch cúp điện từ ngày 02/02/2014 đến ngày 22/02/2014

17:40 | 24/01/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 02/02/2014 đến ngày 22/02/2014

Lịch cúp điện từ ngày 25/01/2014 đến ngày 01/02/2014

08:45 | 17/01/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 25/01/2014 đến ngày 01/02/2014

Lịch cúp điện từ ngày 18/01/2014 đến ngày 24/01/2014

09:56 | 11/01/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 18/01/2014 đến ngày 24/01/2014

Lịch cúp điện từ ngày 11/01/2014 đến ngày 17/01/2014

09:16 | 11/01/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 11/01/2014 đến ngày 17/01/2014

Lịch cúp điện từ ngày 04/01/2014 đến ngày 10/01/2014

13:20 | 03/01/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 04/01/2014 đến ngày 10/01/2014

Lịch cúp điện từ ngày 28/12/2013 đến ngày 03/01/2014

16:14 | 20/12/2013

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 28/12/2013 đến ngày 03/01/2014

Lịch cúp điện từ ngày 14/12/2013 đến ngày 20/12/2013

16:26 | 10/12/2013

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 14/12/2013 đến ngày 20/12/2013

Lịch cúp điện từ ngày 07/12/2013 đến ngày 13/12/2013

16:23 | 10/12/2013

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 07/12/2013 đến ngày 13/12/2013

Xem trang sau

Hiền và Liên Danh Sub
LHQC 180-300
ĐỐI TÁC
Lên đầu trang Đặt làm trang chủ