PORSCHE 79 - T12
Nhân hòa
Kiến Trúc Mới M01

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 07/8/2016 đến ngày 13/8/2016

06:00 | 04/08/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 07/8/2016 đến ngày 13/8/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 31/7/2016 đến ngày 06/8/2016

09:13 | 22/07/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 31/7/2016 đến ngày 06/8/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 17/7/2016 đến ngày 23/7/2016

14:21 | 16/07/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 17/7/2016 đến ngày 23/7/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 10/7/2016 đến ngày 16/7/2016

14:11 | 10/07/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 10/7/2016 đến ngày 16/7/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 03/7/2016 đến ngày 09/7/2016

08:40 | 26/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 03/7/2016 đến ngày 09/7/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016

07:32 | 26/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 16/6/2016 đến ngày 25/6/2016

16:50 | 20/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 16/6/2016 đến ngày 25/6/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 12/6/2016 đến ngày 18/6/2016

15:56 | 14/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 12/6/2016 đến ngày 18/6/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 05/6/2016 đến ngày 11/6/2016

15:52 | 14/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 05/6/2016 đến ngày 11/6/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 16/6/2016 đến ngày 25/6/2016

12:02 | 14/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 16/6/2016 đến ngày 25/6/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 29/5/2016 đến ngày 04/6/2016

15:16 | 23/05/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 29/5/2016 đến ngày 04/6/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 22/5/2016 đến ngày 28/5/2016

15:03 | 22/05/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 22/5/2016 đến ngày 28/5/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 15/5/2016 đến ngày 22/5/2016

14:24 | 16/05/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 15/5/2016 đến ngày 22/5/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 08/5/2016 đến ngày 14/5/2016

15:02 | 04/05/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 08/5/2016 đến ngày 14/5/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 01/5/2016 đến ngày 07/5/2016

16:05 | 27/04/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 01/5/2016 đến ngày 07/5/2016

Xem trang sau

M3
ĐỐI TÁC
Lên đầu trang Đặt làm trang chủ