Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 29/03/2015 đến ngày 04/04/2015

14:03 | 24/03/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 29/03/2015 đến ngày 04/04/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 22/03/2015 đến ngày 28/03/2015

14:42 | 12/03/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 22/03/2015 đến ngày 28/03/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 15/03/2015 đến ngày 21/03/2015

08:20 | 06/03/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 15/03/2015 đến ngày 21/03/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 08/03/2015 đến ngày 14/03/2015

10:08 | 01/03/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 08/03/2015 đến ngày 14/03/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 02/03/2015 đến ngày 07/03/2015

06:01 | 16/02/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 02/03/2015 đến ngày 07/03/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 15/02/2015 đến ngày 21/02/2015

09:35 | 08/02/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 15/02/2015 đến ngày 21/02/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 07/02/2015 đến ngày 14/02/2015

06:52 | 02/02/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 07/02/2015 đến ngày 14/02/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 01/02/2015 đến ngày 07/02/2015

12:00 | 20/01/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 01/02/2015 đến ngày 07/02/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 25/01/2015 đến ngày 31/01/2015

11:53 | 19/01/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 25/01/2015 đến ngày 31/01/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 18/01/2015 đến ngày 24/01/2015

08:35 | 15/01/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 18/01/2015 đến ngày 24/01/2015 ...

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 11/01/2015 đến ngày 17/01/2015

10:43 | 11/01/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 11/01/2015 đến ngày 17/01/2015 ...

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 04/01/2015 đến ngày 10/01/2015

09:39 | 04/01/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 04/01/2015 đến ngày 10/01/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 28/12/2014 đến ngày 03/01/2015

17:17 | 30/12/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 28/12/2014 đến ngày 03/01/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 20/12/2014 đến ngày 27/12/2014

13:30 | 23/12/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 20/12/2014 đến ngày 27/12/2014

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/12/2014 đến ngày 20/12/2014.

11:35 | 12/12/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 14/12/2014 đến ngày 20/12/2014 ...

Xem trang sau

LHQC 180-300
ĐỐI TÁC
Lên đầu trang Đặt làm trang chủ