a1

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 16/5/2015 đến ngày 23/05/2015

10:10 | 14/05/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 16/5/2015 đến ngày 23/05/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 10/5/2015 đến ngày 16/05/2015

09:53 | 10/05/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 10/5/2015 đến ngày 16/05/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 03/5/2015 đến ngày 09/05/2015

14:30 | 28/04/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 03/5/2015 đến ngày 09/05/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 26/4/2015 đến ngày 02/05/2015

14:20 | 26/04/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 26/4/2015 đến ngày 02/05/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 29/03/2015 đến ngày 04/04/2015

14:03 | 24/03/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 29/03/2015 đến ngày 04/04/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 22/03/2015 đến ngày 28/03/2015

14:42 | 12/03/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 22/03/2015 đến ngày 28/03/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 15/03/2015 đến ngày 21/03/2015

08:20 | 06/03/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 15/03/2015 đến ngày 21/03/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 08/03/2015 đến ngày 14/03/2015

10:08 | 01/03/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 08/03/2015 đến ngày 14/03/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 02/03/2015 đến ngày 07/03/2015

06:01 | 16/02/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 02/03/2015 đến ngày 07/03/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 15/02/2015 đến ngày 21/02/2015

09:35 | 08/02/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 15/02/2015 đến ngày 21/02/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 07/02/2015 đến ngày 14/02/2015

06:52 | 02/02/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 07/02/2015 đến ngày 14/02/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 01/02/2015 đến ngày 07/02/2015

12:00 | 20/01/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 01/02/2015 đến ngày 07/02/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 25/01/2015 đến ngày 31/01/2015

11:53 | 19/01/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 25/01/2015 đến ngày 31/01/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 18/01/2015 đến ngày 24/01/2015

08:35 | 15/01/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 18/01/2015 đến ngày 24/01/2015 ...

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 11/01/2015 đến ngày 17/01/2015

10:43 | 11/01/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 11/01/2015 đến ngày 17/01/2015 ...

Xem trang sau

LHQC 180-300
Hiến máu nhân đạo
ĐỐI TÁC
Lên đầu trang Đặt làm trang chủ