a1

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/11/2014 đến ngày 22/11/2014

15:35 | 10/11/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 16/11/2014 đến ngày 22/11/2014 ...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/12/2014 đến ngày 20/12/2014.

11:35 | 12/12/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 14/12/2014 đến ngày 20/12/2014 ...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/11/2014 đến ngày 15/11/2014

10:00 | 05/11/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 09/11/2014 đến ngày 15/11/2014 ...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 02/11/2014 đến ngày 08/11/2014

07:22 | 25/10/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 02/11/2014 đến ngày 08/11/2014 ...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/10/2014 đến ngày 01/11/2014

07:03 | 17/10/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 26/10/2014 đến ngày 01/11/2014 ...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/10/2014 đến ngày 25/10/2014

11:15 | 15/10/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 18/10/2014 đến ngày 25/10/2014 ...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12/10/2014 đến ngày 18/10/2014

06:55 | 03/10/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 12/10/2014 đến ngày 18/10/2014

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/09/2014 đến ngày 04/10/2014

07:04 | 19/09/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 28/09/2014 đến ngày 04/10/2014 ...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/09/2014 đến ngày 27/09/2014

07:40 | 13/09/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 21/09/2014 đến ngày 27/09/2014

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/09/2014 đến ngày 20/09/2014

12:11 | 05/09/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 14/09/2014 đến ngày 20/09/2014 ...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 07/09/2014 đến ngày 13/09/2014

08:00 | 28/08/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 07/09/2014 đến ngày 13/09/2014...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31/08/2014 đến ngày 06/09/2014

09:30 | 23/08/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 31/08/2014 đến ngày 06/09/2014...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/08/2014 đến ngày 30/08/2014

09:46 | 15/08/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 23/08/2014 đến ngày 30/08/2014

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/08/2014 đến ngày 23/08/2014

09:10 | 08/08/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 17/08/2014 đến ngày 23/08/2014

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 10/08/2014 đến ngày 16/08/2014

07:52 | 02/08/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 10/08/2014 đến ngày 16/08/2014

Xem trang sau

Hiền và Liên Danh Sub
AL
ĐỐI TÁC
Lên đầu trang Đặt làm trang chủ