Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 06/12/2015 đến ngày 12/12/2015

13:10 | 29/11/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 06/12/2015 đến ngày 12/12/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 29/11/2015 đến ngày 05/12/2015

07:01 | 22/11/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 29/11/2015 đến ngày 05/12/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 22/11/2015 đến ngày 28/11/2015

07:55 | 16/11/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 22/11/2015 đến ngày 28/11/2015.

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 15/11/2015 đến ngày 21/11/2015

13:50 | 06/11/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 15/11/2015 đến ngày 21/11/2015.

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 08/11/2015 đến ngày 14/11/2015

14:21 | 30/10/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 08/11/2015 đến ngày 14/11/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 01/11/2015 đến ngày 07/11/2015

09:16 | 30/10/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 01/11/2015 đến ngày 07/11/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 25/10/2015 đến ngày 31/10/2015

10:34 | 21/10/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 25/10/2015 đến ngày 31/10/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 18/10/2015 đến ngày 24/10/2015

10:26 | 18/10/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 18/10/2015 đến ngày 24/10/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 11/10/2015 đến ngày 17/10/2015

08:54 | 08/10/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 11/10/2015 đến ngày 17/10/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 04/10/2015 đến ngày 10/10/2015

15:03 | 30/09/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 04/10/2015 đến ngày 10/10/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 27/9/2015 đến ngày 03/10/2015

10:11 | 20/09/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 27/9/2015 đến ngày 03/10/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 20/9/2015 đến ngày 26/9/2015

10:05 | 19/09/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 20/9/2015 đến ngày 26/9/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 13/9/2015 đến ngày 19/9/2015

08:46 | 09/09/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 13/9/2015 đến ngày 19/9/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 06/9/2015 đến ngày 12/9/2015

08:41 | 06/09/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 06/9/2015 đến ngày 12/9/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 30/8/2015 đến ngày 05/9/2015

08:50 | 27/08/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 30/8/2015 đến ngày 05/9/2015

Xem trang sau

LHQC 180-300
ĐỐI TÁC
Lên đầu trang Đặt làm trang chủ
phim hay, tai facebook, phim thuyet minh, phim an do