Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/07/2014 đến ngày 02/08/2014

10:11 | 21/07/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 27/07/2014 đến ngày 02/08/2014

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/07/2014 đến ngày 26/07/2014

12:34 | 16/07/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 20/07/2014 đến ngày 26/07/2014

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/07/2014 đến ngày 19/07/2014

11:33 | 09/07/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 13/07/2014 đến ngày 19/07/2014

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/07/2014 đến ngày 12/07/2014

09:04 | 03/07/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 06/07/2014 đến ngày 12/07/2014

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/06/2014 đến ngày 05/07/2014

09:45 | 23/06/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 27/06/2014 đến ngày 05/07/2014

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22/06/2014 đến ngày 28/06/2014

09:36 | 23/06/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 22/06/2014 đến ngày 28/06/2014

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/06/2014 đến ngày 21/06/2014

11:34 | 10/06/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 15/06/2014 đến ngày 21/06/2014

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 08/06/2014 đến ngày 14/06/2014

22:05 | 02/06/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 08/06/2014 đến ngày 14/06/2014

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 01/06/2014 đến ngày 07/06/2014

12:36 | 27/05/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 01/06/2014 đến ngày 07/06/2014

Lịch cúp điện từ ngày 25/05/2014 đến ngày 31/05/2014

15:08 | 17/05/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 25/05/2014 đến ngày 31/05/2014

Lịch cúp điện từ ngày 18/05/2014 đến ngày 24/05/2014

12:00 | 12/05/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 04/05/2014 đến ngày 17/05/2014...

Lịch cúp điện từ ngày 04/05/2014 đến ngày 17/05/2014

15:09 | 25/04/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 04/05/2014 đến ngày 17/05/2014...

Lịch cúp điện từ ngày 27/04/2014 đến ngày 03/05/2014

10:38 | 21/04/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 27/04/2014 đến ngày 03/05/2014

Lịch cúp điện từ ngày 20/04/2014 đến ngày 26/04/2014

09:18 | 12/04/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 20/04/2014 đến ngày 26/04/2014...

Lịch cúp điện từ ngày 13/04/2014 đến ngày 19/04/2014

08:57 | 08/04/2014

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 13/04/2014 đến ngày 19/04/2014 ...

Xem trang sau

Hiền và Liên Danh Sub
LHQC 180-300
ĐỐI TÁC
Lên đầu trang Đặt làm trang chủ