Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 02/8/2015 đến ngày 08/8/2015

08:19 | 30/07/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 02/8/2015 đến ngày 08/8/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 26/7/2015 đến ngày 01/8/2015

08:11 | 25/07/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 26/7/2015 đến ngày 01/8/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 19/7/2015 đến ngày 25/7/2015

14:48 | 13/07/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 19/7/2015 đến ngày 25/7/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 12/7/2015 đến ngày 18/7/2015

14:29 | 12/07/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 12/7/2015 đến ngày 18/7/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 05/7/2015 đến ngày 11/7/2015

14:18 | 05/07/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 05/7/2015 đến ngày 11/7/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 28/6/2015 đến ngày 04/7/2015

08:23 | 25/06/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 28/6/2015 đến ngày 04/7/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 21/6/2015 đến ngày 28/6/2015

10:39 | 16/06/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 21/6/2015 đến ngày 28/6/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 14/6/2015 đến ngày 20/6/2015

10:33 | 14/06/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 14/6/2015 đến ngày 20/6/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 31/5/2015 đến ngày 06/6/2015

09:44 | 28/05/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 31/5/2015 đến ngày 06/6/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 24/5/2015 đến ngày 30/05/2015

09:35 | 24/05/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 24/5/2015 đến ngày 30/05/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 16/5/2015 đến ngày 23/05/2015

10:10 | 14/05/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 16/5/2015 đến ngày 23/05/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 10/5/2015 đến ngày 16/05/2015

09:53 | 10/05/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 10/5/2015 đến ngày 16/05/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 03/5/2015 đến ngày 09/05/2015

14:30 | 28/04/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 03/5/2015 đến ngày 09/05/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 26/4/2015 đến ngày 02/05/2015

14:20 | 26/04/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 26/4/2015 đến ngày 02/05/2015

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 29/03/2015 đến ngày 04/04/2015

14:03 | 24/03/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 29/03/2015 đến ngày 04/04/2015

Xem trang sau

LHQC 180-300
ĐỐI TÁC
Lên đầu trang Đặt làm trang chủ