a1

Bản tin thị trường cà phê ngày 14/11/2014

14:22 | 14/11/2014

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng tiếp thêm 500 – 600 đồng, lên ở mức 40.400 – 41.200 đồng/kg.

Bản tin thị trường cà phê ngày 30/10/2014

08:21 | 30/10/2014

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 400 đồng, lên ở mức 39.100 – 40.100 đồng/kg.

Bản tin thị trường cà phê ngày 28/10/2014

08:42 | 28/10/2014

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm thêm 200 đồng, xuống ở mức 38.600 – 39.600 đồng/kg.

Bản tin thị trường cà phê ngày 22+23/10/2014

14:23 | 23/10/2014

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm thêm 300 – 400 đồng, xuống ở mức 38.600 – 40.000 đồng/kg, mức giảm đáng kể.

Bản tin thị trường cà phê ngày 10/10/2014

10:48 | 10/10/2014

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 600 đồng, lên ở mức 41.300 – 42.500 đồng/kg.

Tin vắn: Bản tin giá cà phê ngày 04/06/2014

10:31 | 04/06/2014

Giá cà phê hôm nay ngày 04/06/2014 tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai… giảm 400-600 VND/kg và đứng ở mức 37.300 đến 37.800VND/kg.

Bản tin giá cà phê ngày 03/06/2014

14:31 | 03/06/2014

Giá cà phê hôm nay ngày 03/06/2014 tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai… giảm 100-200 VND/kg và đứng ở mức 37.800 đến 38.300VND/kg.

Bản tin giá cà phê ngày 24/05/2014

09:55 | 24/05/2014

Giá cà phê hôm nay ngày 24/05/2014 tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai… giảm 200-300 VND/kg và đứng ở mức 38.500 đến 39.000VND/kg.

Bản tin giá cà phê ngày 23/05/2014

08:25 | 23/05/2014

Giá cà phê hôm nay ngày 22/05/2014 tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai… tăng 100-200 VND/kg và đứng ở mức 38.700 đến 39.200VND/kg.

Bản tin giá cà phê ngày 22/05/2014

08:27 | 22/05/2014

Giá cà phê hôm nay ngày 22/05/2014 tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai… giảm từ 400-500 VND/kg và đứng ở mức 38.500 đến 39.000VND/kg.

Bản tin giá cà phê ngày 21/05/2014

08:35 | 21/05/2014

Giá cà phê hôm nay ngày 21/05/2014 tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai… không đổi so với hôm qua và đứng ở mức 38.900 đến 39.400VND/kg.

Bản tin giá cà phê ngày 20/05/2014

08:47 | 20/05/2014

Giá cà phê hôm nay ngày 20/05/2014 tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai… giảm 100 đến 200 VND/kg so với hôm qua và đứng ở mức 38.900 đến 39.400VND/kg.

Bản tin giá cà phê ngày 16/05/2014

08:30 | 16/05/2014

Giá cà phê hôm nay ngày 16/05/2014 tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai… tăng 700 đến 900 VND/kg so với hôm qua và đứng ở mức 40.600 đến 41.100VND/kg.

Bản tin giá cà phê ngày 15/05/2014

13:54 | 15/05/2014

Giá cà phê hôm nay ngày 15/05/2014 tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai… không đổi, có nơi giảm 100 VND/kg so với hôm qua và đứng ở mức 39.800 đến 40.200VND/kg.

Bản tin giá cà phê ngày 14/05/2014

14:02 | 14/05/2014

Giá cà phê hôm nay ngày 14/05/2014 tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai… giảm 400 đến 600 vnd/kg so với hôm qua và đứng ở mức 39.900 đến 40.300VND/kg.

Xem trang sau

Hiền và Liên Danh Sub
LHQC 180-300
AL
ĐỐI TÁC
Lên đầu trang Đặt làm trang chủ