Honda Daklak T6
Nhân hòa
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

Đăk Lăk có 29 đơn vị tham gia sản xuất cà phê có chứng nhận UTZ

13:49 | 30/11/2017

Theo báo cáo của tổ chức chứng nhận toàn cầu UTZ, 4C tính đến nay trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk có 29 đơn vị tham gia sản xuất cà phê có chứng nhận UTZ tăng 6 đơn vị so với năm trước,...

 với tổng diện tích 14.455 nông hộ, diện tích 19.498,33ha và sản lượng 71.607,57 tấn.

Hiện nay tỉnh Đăk lăk có 29 đơn vị tham gia sản xuất cà phê có chứng nhận UTZ

Diện tích cà phê được xác nhận 4C là 37.172 ha, sản lượng 134,706 tấn với 25.411 hộ, sản lượng cà phê 4C được bán trong niên vụ trước khoảng 40%. Tổng diện tích sản xuất cà phê 4C có chứng nhận UTZ và 4C chiếm tỷ lệ còn thấp trong tổng diện tích cà phê toàn tỉnh (56.670/203.357 ha).

Trong 10 đơn vị được cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột thì 7 đơn vị sản xuất cà phê có chứng nhận UTZ với tổng số 7.107 nông hộ, tổng diện tích là 8.680,3 ha và tổng sản lượng là 28.281,1 tấn và có 2 đơn vị tham gia sản xuất cà phê có chứng nhận 4C với tổng diện tích 6.966 ha, sản lượng 26,297 tấn và 6.079 nông hộ. Ngoài ra trong 10 đơn vị được cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột thì có 3 đơn vị sản xuất cà phê có chứng nhận RFA với tổng diện tích là 4.376 ha, sản lượng đăng ký 15.643 tấn, 1 đơn vị sản xuất cà phê có chứng nhận FLO có diện tích 3.105 ha, sản lượng đăng ký 4.254 tấn với 570 nông hộ.

VĂN THANH

  Nguồn:nongnghiep.vn

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   Hyundai daklak - Tháng 5
   Shopee - A06
   C6
   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ