Honda daklak A01
Nhân hòa
Khách sạn Tuấn Vũ - M01

Siết chặt quản lý công sản cho thuê

13:24 | 16/05/2018

Trước tình trạng một số cơ quan, đơn vị sử dụng một phần diện tích cho thuê không đúng quy định, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý việc sử dụng nhà,..

...đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, góp phần kiểm soát, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ tài sản công.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tổng diện tích đất các sở, ngành, đơn vị, địa phương cho các tổ chức, cá nhân thuê là 34.158 m2, diện tích nhà cho thuê 12.526 m2. Cụ thể, khối các sở, ban, ngành có 2 cơ quan cho các cá nhân, tổ chức thuê gồm: Tỉnh Đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh, với diện tích đất cho thuê 3.125 m2, diện tích nhà cho thuê 845 m2. Khối  địa phương có 3 đơn vị cho các cá nhân, tổ chức thuê gồm: TP. Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Buôn Đôn với diện tích đất cho thuê trên 18.815 m2, diện tích nhà trên 7.520 m2. 15 đơn vị là các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị hành chính sự nghiệp cho các cá nhân thuê với diện tích đất trên 12.217 m2, diện tích nhà 4.161m2.

Hội trường tổ dân phố 1 (phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) cho cá nhân thuê không đúng quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 221/TB-UBND, ngày 10-10-2017, Sở Xây dựng đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế việc sử dụng đất, trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Trong số 66 cơ quan, đơn vị được Nhà nước giao đất, có 53 cơ quan, đơn vị sử dụng đúng mục đích; 13 cơ quan, đơn vị cho các cá nhân, tổ chức khác thuê làm điểm kinh doanh, buôn bán và các loại hình dịch vụ khác. Trong đó, 4 cơ quan, đơn vị có văn bản, chủ trương của cấp có thẩm quyền cho phép cho thuê (Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Bệnh viện Tâm thần tỉnh, Bảo tàng tỉnh); 9 cơ quan, đơn vị không có văn bản, chủ trương của cấp có thẩm quyền cho phép cho thuê (Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đắk Lắk; Trường Trung cấp Đắk Lắk; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Ban Dân tộc; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý di tích; Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ).

Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chấp hành nghiêm Luật quản lý sử dụng tài sản công, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm việc sử dụng công sản đúng mục đích theo quy định của Nhà nước. Đối với 4 đơn vị đang thực hiện cho thuê một phần đất, trụ sở đã có văn bản chủ trương chấp thuận của UBND tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng kiểm tra việc cho thuê cả về diện tích lẫn mục đích sử dụng cũng như việc sử dụng kinh phí cho thuê, bảo đảm việc cho thuê và sử dụng kinh phí cho thuê đúng mục đích. Trong số 9 đơn vị đang thực hiện cho thuê đất, trụ sở mà không có văn bản, chủ trương chấp thuận của UBND tỉnh, có 4 đơn vị (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ban Dân tộc, Kho bạc Nhà nước, Trường Trung cấp Đắk Lắk) cho các ngân hàng thương mại thuê đất đặt máy ATM, tuy UBND tỉnh cho phép các phòng máy ATM đã lắp đặt tiếp tục tồn tại, nhưng phê bình các lãnh đạo các cơ quan, đơn vị này. Riêng đối với các đơn vị (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viên Y học cổ truyền, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý di tích, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ) và 3 địa phương (TP. Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, huyện Buôn Đôn) cho các cá nhân thuê đất không đúng quy định để kinh doanh các loại hình dịch vụ, ngoài việc phê bình đối với lãnh đạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị này, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên chấm dứt các hợp đồng cho thuê.

Lê Hương

  Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ