A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 18/03 đến ngày 24/03/2024

07:00 | 08/03/2024

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/03 đến ngày 24/03/2024. Cụ thể như sau:

Ngày

Thời gian

Khu vực mất điện

18/03

07g30-10g00

Buôn Aring xã CuôrĐăng - huyện Cư Mgar

08g30-11g30

Thôn tân Phú, Nam Kỳ xã EaĐrơng - huyện Cư Mgar

09g00-13g30

Buôn CuôrĐăng A xã CuôrĐăng - huyện Cư Mgar

13g00-15g30

Buôn CuôrĐăng C xã CuôrĐăng - huyện Cư Mgar

14g30-17g00

Buôn CuôrĐăng xã CuôrĐăng - huyện Cư Mgar

08g30-12g30

Khối 2 thị trấn Krông Năng - huyện Krông Năng

08g00-09g30

Buôn Ea Yông B xã Ea Yông - huyện Krông Păk

10g00-11g30

Thôn Tân Thành xã Ea Yông - huyện Krông Păk

13g00-14g30

Thôn Tân Nam xã Ea Kênh - huyện Krông Păk

15g00-16g30

Thôn Tân Nam xã Ea Kênh - huyện Krông Păk

07g30-15g30

Thôn 3 xã EaSol - huyện Ea Hleo

07g30-15g30

Thôn 2 xã Hòa Thuận - TP. Buôn Ma Thuột

07g00-10g00

TDP 4, 5 phường Đạt Hiếu - thị xã Buôn Hồ

09g00-12g00

TDP 5, 6 phường Đạt Hiếu - thị xã Buôn Hồ

11g00-14g00

Phường An Bình - thị xã Buôn Hồ

13g00-16g00

TDP 1 phường Đoàn Kết - thị xã Buôn Hồ

15g00-18g00

TDP 1 phường Đạt Hiếu - thị xã Buôn Hồ

07g00-10g00

Buôn Ea Brơ xã Cư Pơng - huyện Krông Búk

09g00-12g00

Buôn Ea Brơ xã Cư Pơng - huyện Krông Búk

11g00-14g00

Buôn Ea Đrơng, Ea Tuk xã Cư Pơng - huyện Krông Búk

13g00-16g00

Buôn Xóm A, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk

15g00-18g00

Buôn Xóm A xã Cư Pơng - huyện Krông Búk

08g00-16g00

Thôn 1, 2 xã Ea Mlay - huyện M'Đrắk

08g00-16g00

Thôn 6C xã Ea Pall - huyện Ea Kar

09g30-14g00

Buôn Um xã Cư Prông - huyện Ea Kar

19/03

07g30-15g30

Thôn 4 xã Hòa Thuận - TP. Buôn Ma Thuột

07g30-15g30

Đường Lý Tự Trong P. Tân An - TP. Buôn Ma Thuột

06g00-14g00

TDP 1, 7, 9 phường Tự An - TP. Buôn Ma Thuột

07g30-15g30

TDP6 thị trấn Ea Đrăng - huyện Ea Hleo

08g00-16g30

Thôn Bình Lợi xã Cư Mlan - huyện Ea Súp

08g00-09g30

Thôn 4 thị trấn Ea Súp - huyện Ea Súp

09g30-11g00

Thôn 2, 13 xã Ea Lê - huyện Ea Súp

09g30-14g30

Thôn 1 xã Ea Lê - huyện Ea Súp

14g30-16g00

Thôn 3, 4, 5, 6 xã Ea Lê - huyện Ea Súp

08g00-16g00

Thôn 4, 6 xã Ea Mlay - huyện M'Đrắk

19/03

(tt)

08g00-16g00

Buôn Knir xã Ea Tiêu - huyện Cư Kuin

07g30-15g30

Xã Cư Pơng - huyện Krông Búk

08g00-16g00

Xã Hòa Thanh, Dang Kang - huyện Krông Bông

08g30-15g30

Buôn Kai, Tân Kỳ, Tân Hà, Tân Yên, Tân Xuân, Tân Bắc, Tân Tiến, Tân An, Tân Phương, Thôn Tân Hà, Tân Phú, Tân Châu, Tân Hiệp Tân Mỹ, Tân Lộc, Tân Bằng, Tân Hiệp, Tân Nam xã Ea Toh; Quảng Hà, Quảng An xã Ea Hồ, Lộc Yên, Lộc Xuân và Lộc Hải xã Phú Lộc - huyện Krông Năng

20/03

07g30-10g00

Thôn 1 xã CưDiêM'Nông - huyện Cư Mgar

08g30-11g00

Thôn 2, 5 xã CưDiêM'Nông - huyện Cư Mgar

09g00-13g30

Thôn 4 xã CưDiêM'Nông - huyện Cư Mgar

13g00-15g30

Trạm chế biến Công ty cà phê Ddrao - huyện Cư Mgar

14g30-17g00

Thôn 8 xã CưDiêM'Nông - huyện Cư Mgar

07g30-15g30

Thôn 5 xã Hòa Thuận - TP. Buôn Ma Thuột

07g30-15g30

Buôn Kotam xã Eatu - TP. Buôn Ma Thuột

07g30-15g30

TDP10 thị trấn Ea Đrăng - huyện Ea Hleo

07g30-15g30

TDP10 thị trấn Ea Đrăng - huyện Ea Hleo

08g00-16g00

Thôn 1B xã Ea Ô - huyện Ea Kar

08g00-12g00

Ttrạm bơm Cty 716 xã Ea Ô - huyện Ea Kar

08g00-12g00

Buôn Mriu 2 xã Cư huê - huyện Ea Kar

07g30-15g30

Các xã Hòa Lễ, Hòa Phong, Cư Đrăm, Yang Mao - huyện Krông Bông

07g30-15g00

Thôn 3 xã Ea Ktur - huyện Cư Kuin

08g00-16g00

Thôn 4, 5 xã Ea Mlay - huyện M'Đrắk

08g30-15g30

Các thôn 1, 15, Vân Sơn xã Vụ Bổn và thôn 8, 14 xã Ea Uy - huyện Krông Păk

09g00-16g30

Buôn Kiết, thôn 9 xã Ea Tiêu - huyện Cư Kuin

21/03

07g30-15g30

Đường Hai Bà Trưng, Phan Bội Châu - TP. Buôn Ma Thuột

08g00-12g00

Thôn 9 xã Ea Đar - huyện Ea Kar

08g00-12g00

Thôn 4 xã Ea Pil - huyện M'Đrắk

08g00-12g00

Thôn 3 xã Ea Mlay - huyện M'Đrắk

07g30-11g00

Thôn 6A xã Ea Ô - huyện Ea Kar

13g30-16g00

Buôn Mriu 2 xã Cư huê - huyện Ea Kar

07g30-15g00

Thôn Nam Hòa xã Dray Bhăng - huyện Cư Kuin

09g00-16g30

Thôn 11, 12 xã Cư Ewi và Thôn 9 xã Ea Ning - huyện Cư Kuin

08g00-16g00

Thôn Phủ Đức, TDP 3, TDP 5 thị trấn Buôn Trấp và Thôn 5 xã Bình Hòa - huyện Krông Ana

08g30-16g00

Buôn Yok, Buôn Kmang, Buôn Jun, Buôn Ksơr, Buôn Yok, thôn Trung Hòa xã Đliêya, Buôn Đét, Buôn Ea Blông, thôn Thống Nhất, thôn Ea Đinh, thôn Quyết Tâm, thôn Hải Hà, thôn Ea Chăm, thôn Yên Khánh, thôn Liên Kết, thôn Quang Trung,  thôn Bắc Trung, thôn Ea Heo, thôn Đoàn Kết thuộc xã Ea Tân và Buôn Kmang, thôn Tân Tiến, thôn Bình An, Đội 9 Nông Trường thuộc xã Đliêya - huyện Krông Năng

22/03

08g00-09g30

TDP 8 thị trấn Phước An - huyện Krông Păk

10g00-11g30

TDP 15, 16, 17 thị trấn Phước An - huyện Krông Păk

13g00-14g30

Thôn Tân Lập xã Hòa An - huyện Krông Păk

15g00-16g30

Thôn 1A xã Hòa Tiến - huyện Krông Păk

07g30-15g30

Khối 6 P. Tân Lợi - TP. Buôn Ma Thuột

08g00-16g00

Buôn Nắc, buôn Knul, thôn 10/3 xã Ea Bông - huyện Krông Ana

23/03

07g00-10g00

Đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Tất Thành - thị xã Buôn Hồ

09g00-12g00

TDP 1 phường An Bình, TDP 3 phường An Lạc - thị xã Buôn Hồ

11g00-14g00

Phường An Bình, phường An Lạc - thị xã Buôn Hồ

13g00-16g00

Thôn Tân Hòa, Tân Lập xã Ea Blang - thị xã Buôn Hồ

14g30-17g30

Buôn Trinh 2, 3 phường An Lạc - thị xã Buôn Hồ

07g00-10g00

Buôn Ea Sin xã Ea Sin - huyện Krông Búk

09g00-12g00

Buôn CưKanh, Epong xã Ea Sin - huyện Krông Búk

11g00-16g00

Buôn CưMtao xã Ea Sin - huyện Krông Búk

14g30-17g30

Thôn Quãng Hà xã Chư Kpô - huyện Krông Búk

08g00-13g00

Thôn Bình Minh xã Chư Kpô - huyện Krông Búk

12g30-17g30

Thôn Liên Hóa xã Chư Kpô - huyện Krông Búk

08g00-12g00

Thôn 22B xã Cư Bông - huyện Ea Kar

08g00-16g00

Thôn 12, xã Cư Yang - huyện Ea Kar

07g30-15g30

TDP 7 phường Tân Lập; TDP 8, 9, Buôn Kô Sia phường Tự An - TP. Buôn Ma Thuột

08g00-16g00

Thôn 7, 8, 10 xã EaMđoal và thôn 9 xã Cư Róa - huyện M'Đrăk

11g00-13g30

Công ty Cổ phần thép ASEAN xã Hòa Phú - TP. Buôn Ma Thuột

Ghi chú: Để biết thêm thông tin về lịch cúp điện cũng như các vấn đề khác có liên quan, đề nghị quý Khách hàng liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng, Tổng Công ty Điện lực miền Trung theo số điện thoại: 19001909 để được giải đáp./.

  Điện lực Đắk Lắk

  CÁC TIN KHÁC

  BÌNH LUẬN

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   M03-Honda Daklak
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ