Honda Daklak T6
Nhân hòa
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

Năm 2019, Đắk Lắk phấn đấu đạt 87,3% dân số tham gia BHYT

09:44 | 27/03/2019

Kế hoạch số 2211/KH-UND ngày 21-3-2019 của UBND tỉnh đề ra mục tiêu đến hết năm 2019 có 87,3% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện việc phát triển đối tượng tham gia, mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT; đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức tốt hệ thống đại lý thu BHYT, mở rộng điểm thu, tạo điều kiện cho người dân trong công tác phát hành thẻ, thu phí, đăng ký khám chữa bệnh, thanh toán chi khám chữa bệnh. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách BHYT đến từng người lao động, người sử dụng lao động, các cấp ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức, tự giác tham gia và cùng giám sát việc thực hiện chính sách BHYT.

Cán bộ BHXH huyện Ea Súp tuyên truyền cho người dân về chính sách BHYT.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình thanh toán khám chữa bệnh BHYT; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHYT.

Đối với Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục – Đào tạo, các hội, đoàn thể, UBND tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí đóng BHYT và hỗ trợ mức đóng BHYT cho các nhóm đối tượng theo quy định của Chính phủ; tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, thành viên tham gia BHYT; giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn.

Kim Oanh

  nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   C6
   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ