Honda Daklak T6
Nhân hòa
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

Ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu lớp 1

08:32 | 20/04/2019

Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu lớp 1.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 21/5/2019. Ban hành kèm theo Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT là Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, bao gồm các môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật (1 phòng học cho bộ môn), Giáo dục Thể chất, Đạo đức, hoạt động trải nghiệm và thiết bị dùng chung.

Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 ban hành kèm theo Thông tư này, Bộ yêu cầu các Sở GDĐT có trách nhiệm chỉ đạo mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các cơ sở giáo dục tiểu học bắt đầu từ năm học 2020-2021.    

Dung Hòa 

  nguồn;daiđoanket.vn

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   Hyundai daklak T6 - 1
   Shopee - A06
   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ