A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Trường Quân sự tỉnh Đắk Lắk: Tổ chức thi tốt nghiệp cho lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở năm học 2012- 2013

11:24 | 26/11/2013

Trong thời gian từ ngày 05/11- 26/11/2013, Trường Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hướng dẫn ôn và thi tốt nghiệp cho Lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở cho cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn khóa 6, năm học 2012- 2013.

 Lớp đào tạo có 66 học viên, trong thời gian đào tạo các học viên được học 2 khối kiến thức: Chương trình Trung cấp lý luận chính trị hành chính và kiến thức chung đào tạo Trung cấp chuyên ngành Quân sự.

Đồng chí Đại tá Huỳnh Thanh Trinh- Hiệu trưởng Nhà trường kiểm tra học viên thi xây dựng kế hoạch chiến đấu trị an cấp xã, phường, thị trấn

Với mục tiêu, đào tạo đội ngũ cán bộ Quân sự xã phường, thị trấn tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; có năng lực làm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Về nội dung thi tốt nghiệp, các học viên thi 3 môn: Công tác đảng, công tác chính trị; lý luận quân sự địa phương; xây dựng kế hoạch chiến đấu trị an cấp xã, phường, thị trấn.

Quán triệt quy chế trước khi vào phòng thi

Để đảm bảo cho học viên ôn, thi đúng quy chế, đạt kết quả cao nhất, trên cơ sở đó đánh giá kết quả học tập trong quá trình đào tạo, làm cơ sở xét và cấp bằng tốt nghiệp cho học viên ra trường; ngay từ đầu Nhà trường đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ xây dựng kế hoạch, nội dung ôn thi, vật chất, thao trường phục vụ cho ôn luyện và thực hành thi tốt nghiệp; chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp, thành lập các ban, các tiểu ban coi và chấm thi tốt nghiệp.

Tổ chức thi môn Công tác đảng, công tác chính trị

Trong thời gian thi tốt nghiệp, Nhà trường đã duy trì nghiêm túc, chặt chẻ, khách quan việc coi và chấm thi, không để xảy ra biểu hiện tiêu cực; các học viên chấp hành nghiêm quy chế thi, đánh giá sơ bộ 100% học viên đều hoàn thành khá tốt các nội dung thi của mình, kỳ thi đảm bảo an toàn.

                                                                      Lê Viết Quỳnh

                                                                      Trường Quân sự tỉnh Đắk Lắk

  CÁC TIN KHÁC

  BÌNH LUẬN

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   M03-Honda Daklak
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ