A01-T7 - Honda Daklak
Baotrithietbidien.vn - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Công bố quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp tỉnh sông Krông Ana.

13:56 | 18/09/2015

Sở NN-PTNT vừa công bố quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp tỉnh sông Krông Ana.

Theo đó, phạm vi bảo tồn nằm trên địa phận hành chính của 2 huyện: Lắk (gồm 3 xã: Đắk Liêng, Buôn Tría, Buôn Triết) và Krông Ana (các xã Dur Kmăl, Quảng Điền, Bình Hòa, Ea Na, thị trấn Buôn Trấp).

Chi cục Thủy sản phối hợp với Huyện Đoàn Krông Ana tổ chức thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản trên sông Krông Ana

Đối tượng bảo tồn là các loại cá bản địa có giá trị kinh tế cao đang có nguy cơ tuyệt chủng như cá thác lác, lăng đuôi đỏ, sọc dưa, cá còm, chiên lăng, ngựa xám, mõm trâu… và hành lang di cư của loài cá sấu xiêm. Vùng quy hoạch bao gồm 3 vùng chính: vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng phục hồi sinh thái và vùng đệm. Vùng bảo vệ nghiêm ngặt có tổng diện tích 1.377 ha, trong đó mặt nước thuộc lưu vực sông Krông Ana là 198 ha và 1.179 ha ven bờ sông (là hành lang di cư của đối tượng lưỡng cư). Phạm vi vùng bảo vệ nghiêm ngặt gồm khu vực các bãi đẻ của các đối tượng thủy sản và hành lang di cư của cá sấu xiêm được phân định bằng các phao cắm, đây là khu vực nghiêm cấm tuyệt đối các hoạt động khai thác thủy sản. Vùng phục hồi sinh thái có tổng diện tích 1.605 ha, trong đó phần thuộc mặt nước sông 197 ha, phần không thuộc mặt nước sông 1.408 ha. Vùng đệm có tổng diện tích 1.875 ha, bao gồm các suối chảy vào hồ, các vực nước, đầm lầy, ruộng lúa và hoa màu ở lưu vực…

Việc thiết lập và đưa vào hoạt động Khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp tỉnh sông Krông Ana nhằm bảo tồn và phát triển bền vững các loài động thực vật sinh sống trong khu vực, đặc biệt là hành lang di cư của loài các sấu xiêm; tăng cường nhận thức và kiến thức về môi trường, bảo đảm chia sẻ lợi ích và cải thiện sinh kế... Tổng kinh phí thực hiện quy hoạch là 8,2 tỷ đồng.

Minh Thuận

  Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   M03-Honda Daklak
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ