A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh

08:14 | 17/11/2023

Chiều 16/11, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thông qua thành viên UBND tỉnh các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua các tờ trình dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết về số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2024; Nghị quyết phân bổ dự toán ghi thu, ghi chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 để thực hiện ghi thu, ghi chi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư tự nguyện ứng trước khi Nhà nước giao đất được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp; Nghị quyết về quy định nội dung, mức chi thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại phiên họp

Phiên họp cũng xem xét và thống nhất thông qua nội dung của các dự thảo nghị quyết: Quy định mức hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Bên cạnh đó, các thành viên UBND tỉnh cũng thống nhất đối với đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết giao bổ sung dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị. UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính hoàn thiện nội dung theo yêu cầu trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Riêng đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 3/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn làm rõ và hoàn thiện những nội dung mà các thành viên UBND tỉnh góp ý để xem xét thông qua trong phiên họp tiếp theo.

Đối với dự thảo Nghị quyết đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh yêu cầu chỉ trình HĐND tỉnh về nội dung đổi tên Công viên Ama Thuột thành tên Công viên Nguyễn Tất Thành; đối với nội dung đặt lại tên của 76 tuyến đường trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện để xem xét thông qua trong phiên họp sau.

Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT trình bày dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị: Đối với các dự thảo nghị quyết được thông qua tại phiên họp, các đơn vị chủ trì soạn thảo khẩn trương bổ sung, hoàn thiện để UBND trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Đồng thời, với dự thảo nghị quyết chưa được thông qua, trên cơ sở đóng góp của các thành viên UBND tỉnh, đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện trước khi trình UBND xem xét, thông qua.

Minh Thuận

Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/thoi-su/202311/ubnd-tinh-thong-qua-cac-noi-dung-trinh-ky-hop-hdnd-tinh-db220e3/

  Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

  BÌNH LUẬN

   Hyundai Hoang Viet - Thang 3

   Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

   Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   M03-Honda Daklak
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ