A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Năm 2014 là "Năm thanh niên tình nguyện".

16:55 | 31/12/2013

Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông báo đồng ý chủ trương của Ban Bí thư chọn năm 2014 là “Năm thanh niên tình nguyện 2014”.

Thanh niên tình nguyện "Mùa hè xanh" giúp người dân huyện Ea H'leo làm vệ sinh môi trường

Theo Thông báo, Ban Bí thư cơ bản nhất trí Đề án Năm Thanh niên tình nguyện 2014 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Thông qua các hoạt động của "Năm thanh niên tình nguyện" tạo sự chuyển biến về chất lượng của tổ chức Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện phẩm chất đạo đức, thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan hoàn chỉnh Ðề án; lựa chọn các hoạt động tình nguyện thật sự có ý nghĩa để góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch trọng tâm của Ðảng, Nhà nước trong năm 2014.


Để tổ chức thành công “Năm thanh niên tình nguyện 2014”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, an ninh của đất nước, đồng thời tạo được sự đồng thuận, phát huy trách nhiệm chính trị của các cấp, các ngành, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng yêu cầu các cấp, các ngành có liên quan phối hợp tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động tình nguyện đạt kết quả tốt.
 

Thúy Hồng

  Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

  BÌNH LUẬN

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   M03-Honda Daklak
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ