A01-Honda Daklak
Dangfarm - A02

Các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai Quy định số 10-QĐ/TU của Tỉnh ủy

08:05 | 18/12/2015

Thực hiện Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 11-8-2015 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên”

... thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, tổ chức công đoàn đã tăng cường phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên thanh niên Huyện Đoàn Krông Ana ra quân dọn vệ sinh một số tuyến đường trên địa bàn

Theo thống kê từ các cấp công đoàn, toàn tỉnh hiện có trên 1.400 cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai quy định CNVCLĐ không uống rượu bia buổi trưa các ngày làm việc, không hút thuốc lá tại nơi làm việc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; 1.560 đơn vị xây dựng nội quy, quy chế làm việc, bảo đảm giữ gìn bí mật, bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ”; gắn phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa” với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”, xây dựng nếp sống văn hóa trong CNVCLĐ. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông, vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội…

Nguyễn Xuân

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Huyhung tuyển dụng

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ