A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và phổ biến, quán triệt luật mới

06:07 | 07/11/2015

Sáng 6-11, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 và phổ biến quán triệt 11 luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh chủ trì Hội nghị.

sbfawhfgh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Theo đánh giá tại Hội nghị, qua 2 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và đạt được một số kết quả tích cực. Hầu hết các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương đều ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiều hoạt động phổ biến pháp luật với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; phổ biến và triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị…

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, ngày 15-9-2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 9-11 năm nay sẽ tập trung trong hai tháng, bắt đầu từ 1-10 đến ngày 31-11-2015, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 2 đến 9-11-2015. Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

gfgf

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các luật mới được ban hành gồm: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Thú y.

Đây là những đạo luật quan trọng được ban hành nhằm tiếp tục cụ thể hóa và đưa Hiến pháp năm 2013 đi vào cuộc sống, góp phần hoàn thiện thể chế, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

ggđ

Đại diện Sở Tư pháp phổ biến luật mới tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch và biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị; các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các luật mới; Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin -Truyền thông, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các luật trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Duy Tiến

  Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

  BÌNH LUẬN

   Hyundai Hoang Viet - Thang 3

   Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

   Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ