A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tỉnh Đắk Lắk: Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015 theo hướng tiếp cận đa chiều

15:14 | 04/11/2015

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo của Chính phủ quy định và áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo dự kiến xong trước ngày 10-12; Sở LĐTB&XH chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ LĐTB&XH trước ngày 15-12. 
 
Việc  tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo phương thức tiếp cận đa chiều, là cơ sở để xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. 
 

Lãnh đạo UBND huyện Krông Bông thăm hỏi bà con nông dân

Lãnh đạo UBND huyện Krông Bông thăm hỏi đời sống bà con nông dân trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện từ thôn, buôn, tổ dân phố bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, có ý kiến tham gia của người dân và cộng đồng. Kết thúc điều tra, rà soát, từng thôn, buôn, tổ dân phố; từng xã, phường, thị trấn; từng huyện, thị xã, thành phố phải xác định chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo lập một danh sách duy nhất theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 để theo dõi, quản lý.

Được biết, kinh phí điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở cấp tỉnh là 777.500.000 đồng; cấp huyện được khoán gọn theo mức cụ thể, chi từ nguồn kinh phí bảo đảm xã hội và kinh phí dự phòng đã được phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 cho các địa phương.
 
Nguyên Hoa 

  Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

  BÌNH LUẬN

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   M03-Honda Daklak
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ