Honda daklak A01-2021
Dangfarm - A02
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 11

08:02 | 19/11/2020

Ngày 18-11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua các nội dung trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì cuộc họp, cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng, các thành viên UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất trình HĐND tỉnh kỳ họp sắp tới các nghị quyết quy phạm pháp luật gồm: Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết kéo dài Nghị quyết 172/2015/NQ-HĐND, ngày 3-12-2015 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND,ngày 30-8-2016 của HĐND tỉnh về Bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu cũng đã thông qua nội dung để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét các dự thảo nghị quyết cá biệt: Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021.

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng cho ý kiến đối với Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Xuân Hà phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà yêu cầu các đơn vị soạn thảo dự thảo nghị quyết, báo cáo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung bảo đảm đúng quy định, chặt chẽ và có tính thuyết phục trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh những nội dung trên.

Minh Thông

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3481/202011/ubnd-tinh-thong-qua-cac-noi-dung-trinh-hdnd-tinh-tai-ky-hop-thu-11-5710424/

  Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   Huyhung tuyển dụng
   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ