Honda daklak A01-2021
Dangfarm - A02
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

UBND tỉnh thông qua các nội dung trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX

08:17 | 25/11/2020

Chiều 24-11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua các nội dung trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp, cùng tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, thành viên UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách năm 2021; Nghị quyết dự toán ngân sách năm 2021. 

Đại biểu đóng góp ý kiến về Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước.

Theo đó, năm 2021 các sở, ngành, địa phương cần tiết kiệm các khoản chi về mua sắm, sửa chữa tài sản, ưu tiên chi cho con người và các lĩnh vực y tế, giáo duc, đồng thời, khai thác các nguồn thu mới để bảo đảm kế hoạch thu ngân sách.

Đối với dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, kế hoạch năm 2021 và Nghị quyết kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021, đại diện các sở, ngành cho rằng, do khó khăn về nguồn lực nên địa phương cần bố trí vốn một cách hợp lý, chỉ mở mới dự án khẩn cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị yêu cầu các đơn vị soạn thảo nghị quyết, báo cáo tiếp thu các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung bảo đảm đúng quy định, chặt chẽ và có tính thuyết phục để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Minh Thông

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3483/202011/ubnd-tinh-thong-qua-cac-noi-dung-trinh-ky-hop-thu-11-hdnd-tinh-khoa-ix-5711259/

  Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   Huyhung tuyển dụng
   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ