A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Dù lương hay đạo, đều bình đẳng trước pháp luật

05:00 | 20/06/2013

Trao đổi với Đại Đoàn Kết xung quanh việc thực hiện chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc và tôn giáo trên địa bàn Buôn Đôn

Ông Nguyễn Tấn Cường - Chủ tịch UBMTTQ huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lăk) cho rằng, điều quan trọng là phải thực hiện nhất quán, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của bà con, dù lương hay đạo đều được thực hiện bình đẳng trước pháp luật. 
 
 
Ông Nguyễn Tấn Cường - Chủ tịch MTTQ huyện Buôn Đôn, (tỉnh Đăk Lăk) 
 
PV: Được biết, Buôn Đôn là địa phương đa sắc tộc, ông có thể cho biết đặc điểm về vấn đề dân tộc và tôn giáo trên địa bàn hiện nay như thế nào,  thưa ông?
 
Ông Nguyễn Tấn Cường: Là huyện biên giới có 18 dân tộc anh em, trên địa bàn huyện có 4 tôn giáo, 16 cơ sở tôn giáo với 2.634 hộ với hơn 10.700 tín đồ (chiếm 17% dân số) gồm có đạo Thiên chúa giáo, Phật giáo, Tin lành và Cao đài. Trong đó,  Phật giáo có 2.958 tín đồ tập trung ở Tịnh xá Hòa Nhơn, 2 Niệm phật đường (An Bình, Từ Hiếu), Chùa pháp vân;  Tin lành có 3.351 tín đồ tập trung đông ở chi hội tin lành Buôn Niêng I và 6 điểm nhóm (Ea Nuôi, Ea Bar, Krông Na, Ea Huar, Ea Wer); thiên chúa giáo 4.202 tín đồ chủ yếu tập trung ở Giáo xứ Tân Lợi, 3 giáo họ (Mân Côi, Tân Hòa, Hòa Nam) và 1 điểm nhóm sinh hoạt tại Đồi Cày (xã Tân Hòa). Riêng với  Cao Đài có 189 tín đồ sinh hoạt tại gia. 
 
Trong một địa phương đa sắc tộc, việc đoàn kết dân tộc và tôn giáo là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong thời kỳ đổi mới. Vậy trong thời gian qua, việc tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân nhằm xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo” ở Buôn Đôn đã diễn ra như thế nào, thưa ông?
 
- Để tạo dựng được khối Đại đoàn kết dân tộc và tôn giáo, trong thời gian qua Buôn Đôn luôn thực hiện có hiệu quả các chính sách kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo đảm lợi ích vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung và dân tộc, tôn giáo nói riêng. Đó là phải thực hiện nhất quán, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, dù lương hay đạo đều được thực hiện bình đẳng trước pháp luật. Và đẩy mạnh lưu giữ, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc và tôn giáo.  Đồng thời, vận động quần chúng các dân tộc và tôn giáo phải  nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ  Tổ quốc…
 
Song song với đó là phải cải thiện đời sống đồng bào dân tộc, tín đồ...như xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đông tín đồ các tôn giáo. Trong năm 2012, huyện Buôn Đôn đã cấp thẻ BHYT cho 37.941 người thuộc hộ nghèo dân tộc thiểu số, tín đồ…trên địa bàn, tạo công ăn việc làm cho 602 lao động tại địa phương, mở các lớp đào tạo nghề miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt  ở các cấp ủy Đảng, cán bộ là người dân tộc, người tôn giáo tham gia HĐND tăng. Trong HĐND cấp huyện có 13 người dân tộc thiểu số và có 2/34 vị đại diện tôn giáo tham gia làm đại biểu HĐND. Còn cấp xã có 86 vị người dân tộc và 4/208 vị đại diện tôn giáo tham gia HĐND. Qua đó, các tổ chức tôn giáo và dân tộc luôn ý thức được việc đoàn kết lương giáo, thực hiện tốt đường lối của Đảng, Nhà nước tham gia công tác Mặt trận, đảm bảo tính đoàn kết sâu rộng trong các dân tộc và tôn giáo… 
 
Theo ông, vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, dân tộc ở Buôn Đôn được khẳng định như thế nào trong việc kết nối, đoàn kết để thúc đẩy nâng cao mức sống cộng đồng? 
 
- Hàng ngũ chức sắc, chức việc, già làng, trưởng bản…là những người mẫu mực, có tiếng nói dẫn dắt, định hướng văn hóa ứng xử cho cộng đồng các dân tộc, tôn giáo. Không những thế, họ còn đóng vai trò như là người "nhạc trưởng”, đội ngũ nòng cốt, xương sống của các dân tộc và giáo hội tôn giáo, họ vừa có vị trí, vai trò lãnh đạo, vừa có trình độ giáo lý, giáo luật, có uy tín lớn trong quần chúng tín đồ, vì thế họ chính là những cầu nối giữa các dân tộc, tôn giáo với tín đồ và giữa chính quyền với nhân dân. Do vậy, việc kết nối khối Đại đoàn kết toàn dân của các chức sắc, người uy tín có ý nghĩa rất quan trọng. Chính vì vậy, chúng tôi thường xuyên quan tâm,  định hướng, động viên và từng bước nâng cao vai trò cho 23 vị già làng, 71 người có uy tín các thôn bản, 5 chức sắc và 93 vị chức việc trên toàn huyện. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cùng với các đội ngũ già làng, người có uy tín trong các đồng bào dân tộc thiểu số mà trong năm 2012, huyện Buôn Đôn đã không xảy ra tình trạng vượt biên trái phép và biểu tình bạo loạn. 
 
 
Huyện Buôn Đôn đang khởi sắc từng ngày
 
Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải thừa nhận có những thế lực thù địch vẫn luôn rắp tâm hòng phá hoại, chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân, bằng cách lợi dụng những vấn đề về tôn giáo, dân tộc, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc. Với nhiệm vụ và chức năng của mình, MTTQ huyện Buôn Đôn đã và đang thực hiện những chính sách, phương pháp gì nhằm chống lại những âm mưu đó, thưa ông? 
 
- Trên cơ sở xác định các vấn đề về dân tộc và tôn giáo là vấn đề chiến lược, lâu dài của Đảng, Nhà nước, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) của Đảng về công tác dân tộc, Mặt trận các cấp trên địa bàn thực hiện tốt các công tác phối hợp với chính quyền, ban ngành liên quan triển khai các chương trình phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho nhân dân các dân tộc có hiệu quả và tổ chức buổi tuyên truyền về Quy phạm, pháp luật như Luật hôn nhân, Luật ATGT, Luật bầu cử… để người dân hiểu và biết về những việc làm đúng hay sai trái. Đồng thời, đưa ra quy định mỗi người cán bộ Mặt trận chủ chốt phải biết tiếng đồng bào và phân bổ cán bộ nằm vùng ở các cơ sở. Từ đó có thể gần gũi, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của bà con, kịp thời khắc phục những hạn chế và kiến nghị chính quyền địa phương có phương pháp, chính sách phù hợp với đồng bào vùng có đạo.
 
Chúng tôi cũng phối hợp và thống nhất với UBND huyện, các tổ chức thành viên tổ chức hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các dân tộc sinh sống trên địa bàn, tọa đàm mít tinh, thi đấu thể dục thể thao…nhằm gắn chặt  hơn tình đoàn kết và tạo nên sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc trên địa bàn.
 
Trân trọng cảm ơn ông!
 

  Theo Báo Đại đoàn kết

  BÌNH LUẬN

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   M03-Honda Daklak
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ