A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

UBND tỉnh quyết định chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp

08:25 | 24/08/2013

Thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị

Ngày 15/8/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1689/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp.

Theo đó, UBND tỉnh đã chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tài chính thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp; đồng thời giao cho Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp tiến hành điều chuyển 04 biên chế công chức được UBND tỉnh giao cho Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và các điều kiện về tài chính, tài sản, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở Tư pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 23/7/2013 UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1421/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp, theo đó đã bổ sung thêm 01 phòng nghiệp vụ cho Sở Tư pháp là Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, nâng tổng số phòng nghiệp vụ của Sở Tư pháp từ 06 phòng lên 07 phòng và nâng tổng số các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp từ 14 đơn vị lên 15 đơn vị.

  Nguồn: sotuphapdaklak.gov.vn

  BÌNH LUẬN

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ