A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hưởng ứng Cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

08:51 | 23/08/2013

Cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng” được Bộ Tư pháp tổ chức nhằm triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng tron

Để Cuộc thi trên địa bàn tỉnh diễn ra đạt hiệu quả cao, huy động được sự tham gia đông đảo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh đã ban hành Công văn số 140/STP-PBGDPL ngày 12/8/2013 gửi tới các Sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể ở tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đề nghị tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Các tác phẩm dự thi phải được thể hiện dưới dạng video clip, có nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; lên án, phê phán các hành vi tham nhũng. Bài dự thi gửi về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, 58 – 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 30/10/2013.

Cuộc thi là dịp để đẩy mạnh hoạt động phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy lùi nạn tham nhũng trong tình hình hiện nay.

  Nguồn: sotuphapdaklak.gov.vn

  BÌNH LUẬN

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   M03-Honda Daklak
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ