Honda daklak A01
Nhân hòa
M01

Đắk Lắk xếp thứ 3 danh sách hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2018

14:18 | 06/11/2018

Theo Cục Di sản (Bộ VH-TT-DL), trong Danh sách hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2018, Đắk Lắk xếp thứ 3 (sau Kon Tum và Nghệ An)...

.... về số lượng nghệ nhân nắm giữ vốn văn hoá tiêu biểu và đặc sắc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Danh sách hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú đợt này có 570 người của 59 tỉnh, thành phố được các Hội đồng chuyên ngành trình lên. Qua thẩm định, xét duyệt của Hội đồng cấp Bộ, các tỉnh dẫn đầu là Kom Tum (31 hồ sơ), Nghệ An (26 hồ sơ), Đắk Lắk (24 hồ sơ), Thanh Hóa (23 hồ sơ) và Đắk Nông (21 hồ sơ)...

Nghệ nhân Điểu Klung (buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn).

và nghệ nhân Y Wang HWing (buôn Triă, xã Ea Tul, huyện Cư M'gar) là 2 trong số 24 hồ sơ của tỉnh đủ điều kiện công nhận Nghệ nhân Ưu tú năm 2018

Được biết, cuộc họp của Hội đồng cấp Nhà nước sẽ tổ chức vào cuối năm 2018 để tiến hành xét tặng, công nhận danh hiệu cao quý trên, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ, nghệ nhân đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
                                                                                                                

Đình Đối

  nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ