A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Những chính sách mới trong lĩnh vực GD&ĐT có hiệu lực từ tháng 4-2013

08:34 | 05/04/2013

Bắt đầu từ tháng 4-2013, nhiều chính sách liên quan đến nhà giáo và trẻ em vùng khó khăn chính thức có hiệu lực thi hành.

Chính sách trợ cấp với nhà giáo công tác tại vùng khó khăn

Nghị định 19/2013/NĐ-QĐ có hiệu lực từ ngày 15-4-2013. Theo đó, tính từ ngày 15-4-2013, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Thêm vào đó, chính sách về trợ cấp chuyển vùng cũng có thay đổi. Thay vì quy định cụ thể mức trợ cấp là 6,5 triệu đồng thì Nghị định 19/2013/NĐ-CP quy định nếu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

 

Từ tháng 4-2013, 5 nhóm đối tượng trẻ được hỗ trợ tiền ăn trưa.    Ảnh: Thủy Fan


Trả lương dạy thêm giờ cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Cũng từ ngày 15-4, Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC về trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập sẽ có hiệu lực và thay thế Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGĐT-BNV-BTC ngày 9-9 -2008 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã ban hành trước đó.

Theo đó, nhà giáo (kể cả nhà giáo làm công tác quản lý, kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể hoặc được phân công làm nhiệm vụ tổng phụ trách Đội) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm công tác hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục công lập; đang trực tiếp làm nhiệm vụ hướng dẫn thực hành trên tàu huấn luyện là những đối tượng sẽ được trả lương dạy thêm giờ. 

Nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ sẽ căn cứ vào tiền lương của một tháng; định mức giờ dạy/năm học. Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

Trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non

Ngày 25-4-2013, Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non, có 5 đối tượng trẻ em được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, 5 nhóm đối tượng trẻ em được hỗ trợ tiền ăn trưa gồm: Trẻ em mẫu giáo 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9-2-2010 của Thủ tướng; trẻ em mẫu giáo 3 - 5 tuổi dân tộc rất ít người đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22-11-2010 của Thủ tướng; trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo, các xã và thôn bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành; trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non không thuộc đối tượng 3 có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước; trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được cấp theo số tháng thực học, tối đa 9 tháng/năm học và thực hiện 2 lần trong năm.

Thủy Fan

 

  Theo PL&XH

  BÌNH LUẬN

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   M03-Honda Daklak
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ