Honda Daklak T6
Nhân hòa
Xuan Hoa Foods - M01

Dân số Việt Nam 2019 hơn 96 triệu người

15:36 | 11/07/2019

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vừa được công bố tại Hà Nội ngày 11/7/2019, cho thấy dân số Việt Nam tính đến năm 2019 là hơn 96 triệu người, đông dân thứ 3 Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vừa được công bố tại Hà Nội ngày 11/7/2019, cho thấy dân số Việt Nam tính đến năm 2019 là hơn 96 triệu người, đông dân thứ 3 Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới.

So với 10 năm trước, dân số Việt Nam tăng hơn 10,3 triệu người, tỉ lệ tăng dân số bình quân 2009-2019 là 1,14%/năm.

Trong tổng số hơn 96 triệu người, hơn 47,8 triệu người là nam; gần 48,4 triệu người là nữ. Dân số ở thành thị gần 33,1 triệu người; ở nông thôn là 63,1 triệu người.

Quy mô dân số lớn nhất đang ở khu Đồng bằng sông Hồng với hơn 22,5 triệu người; thấp nhất là khu vực Tây Nguyên với hơn 5,8 triệu người.

Hà Nội có 8,05 triệu dân; TP.HCM có 8,99 triệu dân.

Mật độ dân số Việt Nam đã tăng từ 259 người/km2 (năm 2009) lên 290 người/km2 năm 2019. TP.HCM có mật độ dân số năm 2019 là 4.363 người/km2, còn Hà Nội là 2.398 người/km2.

Tính đến ngày 1/4/2019, cả nước có gần 26,9 triệu hộ, tăng 4,4 triệu so với năm 2009. Đây là giai đoạn có tỉ lệ tăng quy mô hộ thấp nhất trong vòng 40 năm qua.

Trong tổng số 26,9 triệu hộ dân cư, vẫn còn có 4.800 hộ không có nhà ở; trung bình cứ 10.000 hộ dân cư thì có khoảng 1,8 hộ không có nhà ở. Tình trạng hộ không có nhà ở đang được cải thiện trong 2 thập kỷ qua.

Trình độ dân trí đã được cải thiện, tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết tăng mạnh. Toàn quốc có 3% dân số từ 15 tuổi trở lên chưa biết đọc biết viết. Tỉ lệ dân số trong độ tuổi đi học phổ thông nhưng hiện không đi học là 8,3%, trong đó ở nông thôn chiếm tỉ lệ cao hơn.

Thúy Hồng

  Nguồn: www.vnreview.vn

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ