Honda daklak A01-2021
Phố Đông Land - A02

Đáp án chính thức các môn tốt nghiệp THPT

06:28 | 06/06/2014

Ngày 5-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố hướng dẫn chấm thi các môn thi tốt nghiệp THPT 2014. Cụ thể như sau:

Dưới đây là hướng dẫn chấm thi và đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Môn Ngữ văn

- Hệ THPT: Đề thi -Hướng dẫn chấm thi

- Hệ GDTX: Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Môn toán

- Hệ THPT: Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

- Hệ GDTX: Đề thi Hướng dẫn chấm thi

Môn lý

- Hệ THPT: Đề thi - Đáp án

Hệ GDTX: Đề thi - Đáp án

Môn hóa

- Hệ THPT: Đề thi - Đáp án

Hệ GDTX: Đề thi - Đáp án

Lịch sử

- Hệ THPT:Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

- Hệ GDTX:Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Địa lý

- Hệ THPT: Đề thi Hướng dẫn chấm thi

- Hệ GDTX: Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Sinh học

- Hệ THPT: Đề thi Hướng dẫn chấm thi

- Hệ GDTX: Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Anh

-  Đề thi Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Đức

Đề thi Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Nga

-  Đề thi Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Nhật

Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Pháp

Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Trung Quốc

Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

 

Y. Anh

  Nguồn:Nld.com.vn

  C11
  Phố Đông Land - M02

  BÌNH LUẬN

   Hyundai T8
   Huyhung tuyển dụng
   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ