A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02

Công tác giải quyết đơn thư sau 1 năm thực hiện Luật Khiếu nại-Luật Tố cáo

09:10 | 17/09/2013

Từ khi Luật Khiếu nại-Luật Tố cáo có hiệu lực (07/2012) thì công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại-tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân trên địa bàn huyện đã từng bước đi vào nề nếp, đúng luật định.

UBND huyện cho biết: thực hiện quyền dân chủ của nhân dân, trong hơn 01 năm qua, huyện CưMgar đã tiến hành giải quyết được 110 vụ việc từ đơn thư khiếu nại-tố cáo của công dân, đạt gần 84% số vụ việc cần xử lý và giải quyết. Hầu hết các vụ việc giải quyết xong đều thấu tình, đạt lý và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Để Luật Khiếu nại và Luật tố cáo đi vào đời sống, thời gian qua, huyện CưMgar đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, triển khai nhiều lớp tập huấn các văn bản Luật khiếu nại-Luật tố cáo, các Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại-Luật Tố cáo và các văn bản có liên quan đến công tác tiếp dân, nhận, xử lý và giải quyết đơn-thư khiếu nại-tố cáo của công dân. Từ đó, nhiều vụ việc khiếu nại-tố cáo của công dân đã được giải quyết ngay tại cơ sở, hạn chế được tình trạng đơn thư vượt cấp… 

Tuy nhiên trong quá trình tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn. Đó là do một bộ phận không nhỏ trong nhân dân chưa hiểu về các quy định của Luật khiếu nại-Luật Tố cáo cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện khiếu nại-tố cáo. Nên nhiều trường hợp công dân đến trụ sở tiếp dân yêu cầu giải quyết, nhưng vụ việc không thuộc thẩm quyền. Hoặc công dân gửi đơn thư không đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nên đã gây nhiều khó khăn cho công tác công tác giải quyết của các cơ quan Nhà nước ở địa phương… 

Văn Sơn

  Nguồn: cumgar.daklak.gov.vn

  BÌNH LUẬN

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   M03-Honda Daklak
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ