A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

14:15 | 31/10/2013

Ngày 21/10/2013 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Theo  Quyết định này có 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đã được công bố tại Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh đó là:  Thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vàthủ tục đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Các nội dung khác của thủ tục hành chính không được công bố sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thì vẫn được thực hiện theo nội dung đã công bố tại Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh. 
UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương có trách nhiệm hợp nhất nội dung đã được công bố tại Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh và những khoản mục có nội dung sửa đổi ban hành kèm theo Quyết định này để niêm yết công bố cho phù hợp, đầy đủ thống nhất toàn bộ nội dung của thủ tục hành chính.


T.C

    Nguồn: daktra.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ